WESTAS BIOENERGIA HYÖDYNTÄÄ PUUN KUORTA MYÖDEN

Konsernin tytäryhtiö Westas Bioenergia Oy myy ja toimittaa hakkuissa syntyvät hakkuutähteet, muun metsäenergian sekä sahauksessa syntyvät sivutuotteet polttoaineeksi. Vuotuinen toimitusmäärä on noin 650 GWh ja asiakaskuntaan kuuluu sekä suuria että keskisuuria Etelä- ja Länsi-Suomen lämpö- ja voimalaitoksia.

Yhtiön toiminnan keskiössä ovat laadukas puuenergia ja toimiva polttoainehuolto. Kaikkia metsäenergiatuotteita sekä sahauksessa syntyviä puusivutuotteita toimitetaan vuoden jokaisena päivänä. Metsähake valmistetaan kesällä kuivuneista, peitellyistä hakkuutähteistä ja rankahake tehdään joko suoraan peitellyistä metsävarastoista tai varastoterminaalien raaka-aineista.

Yhteystiedot - Bioenergia

Juha Vahtera

Bioenergiapäällikkö
Puhelin: 044 744 0114
Sähköpostiosoite: juha.vahtera@westas.fi

Sanna Jurkola

Logistiikkasuunnittelija
Puhelin: 044 744 0128
Sähköpostiosoite: sanna.jurkola@westas.fi