Westaksen tuotannolle ja tuotteille on myönnetty PEFC™- ja FSC®-sertifioinnit.

Sertifioitu sahatavara

Kestävän metsätalouden sinetti

Westaksen sahoille tuleva puu sekä niiltä lähtevä sahatavara on peräisin PEFC- ja FSC-sertifioiduista metsistä, joita hoidetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Sertifiointikriteerien huomioinen puunhankinnassa ja koko tuotantoketjussa varmistaa, että hoidamme metsiä kestävän kehityksen standardien mukaisesti ja pysymme perillä myös puuraaka-aineen alkuperästä. Westaksen tuotteille on myönnetty ekologisen metsätalouden ja vastuullisen metsänhuollon PEFC- sekä FSC®-sertifioinnit. Katso lisätietoa Metsäsertifiointi-sivulta.

Lisätietoa Westaksen sahatavarasertifikaateista

Westaksen tuotannolle ja tuotteille on myönnetty seuraavat ekologisen metsätalouden ja vastuullisen metsänhuollon sertifioinnit:

PEFC-sertifiointi

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Puunhankinnassa noudatetaan PEFC:n periaatteita ja kaikki Westas Groupin tuotteet ovat PEFC-sertifioituja.

Sertifikaatti

FSC-sertifiointi

FSC, Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto), on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut edistämään vastuullista metsänhoitoa. FSC-merkityt tuotteet ovat peräisin hyvin hoidetuista metsistä. (FSC-C109482)

Sertifikaatti
Johdon sitoutuminen sertifiointiin

Suoritustasoilmoitukset (DoP)

Westas Pihlava Oy:   Suoritustasoilmoitus Nro 3001
Westas Raunio Oy:   Suoritustasoilmoitus Nro 3002

 

Yhteinen savotta