Pakkaus ja laivausmerkinnät

Tunnista valmistaja, laatuluokka sekä sahatavaralajike

Westaksen valmistamaa kuusi- ja mäntysahatavaraa myydään eri laaduissa, joihin vaikuttavat tuotteen eri tekniset sekä visuaaliset ominaisuudet. Laatuluokkiin kuuluvia teknisiä ominaisuuksia ovat sahatavaran mitat, muoto sekä kosteus. Visuaalisilla ominaisuuksilla taas tarkoitetaan esimerkiksi puun laatua ja koostumusta tai oksien sijaintia sekä määrää. Vihreä pohjaväri merkitsee kuusisahatavaraa, punainen merkki taas kuuluu mäntysahatavaralle. 

Westas Raunion ja Westas Pihlavan tuotannosta valmistuva sahatavara merkitään seuraavin laivausmerkinnöin:

 

Yhteinen savotta