VAKAVARAINEN PUUKAUPPAKUMPPANISI VUODESTA 1875

Laadukkaasta kuusi- ja mäntysahatavarastaan tunnettu Westas on luotettava ja maksukykyinen puukaupan kumppanisi. Ammattitaitoiset metsäasiantuntijamme palvelevat metsänomistajia läntisen Suomen alueella: tarjoamme monipuolisia palveluja, joilla varmistamme sekä asiakkaidemme tuotto-odotukset että metsän monimuotoisuuden ja kestävän kasvun.

Tutustu konsernimme tärkeimpiin tunnuslukuihin

Westaksen vuotuinen liikevaihto on noin 175 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteemme 54,5 %. Liiketoimintamme perustan muodostavat sahaus sekä bioenergiatoiminnot: modernit sahamme Kosken Rauniolla ja Porin Pihlavassa tuottavat vuosittain noin 480 000 m³ kuusi- ja mäntysahatavaraa. Tuotannosta osa hyödynnetään kotimaassa mm. rakentamiseen ja erilaisten puutuotteiden valmistukseen. Lisäksi myymme sahausprosessin sivutuotteina syntyvää sahahaketta, biopolttoaineita, katemateriaaleja sekä energiatuotannossa hyödynnettävää biomassaa.

Sahatavara on myös Suomen 4. suurin vientituote. Westaksella noin 85 % tuotannosta suuntautuu globaaleille markkinoille. Vientimaita on yli 30, ja tärkeimpiin alueisiin kuuluvat Aasia, Keski-Eurooppa sekä Pohjois-Afrikka.

Vuosi 2021

Konsernin liikevaihto 175,2 miljoonaa euroa
Konsernin liikevoitto 34,7 miljoonaa euroa
Konsernin omavaraisuusaste 54,5 %
Konsernin sahaustuotanto 468 000 m³
Konsernin puunhankinta  n. 1 400 000 m³
Konsernin henkilöstö 164

Sahaustuotannon liikevaihto markkina-alueittain

Kotimaa 9 %
Eurooppa 41 %
Kaukoitä 25 %
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 25 %

Avainlippu-tunnuksen arvoista työtä

Tunnettu alkuperämerkki kertoo yhdellä silmäyksellä, että Westas-tuotteet on valmistettu Suomessa ja palvelumme on kotimaista alkuperää.

Lue uutinen

 

Sahamme