WESTAS JA VASTUULLISUUS

Me Westaksella haluamme olla vakaa ja turvallinen työnantaja, huolehtia ympäristöstä sekä toimia sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi. Me toimimme metsän käyttöön liittyvien lakien ja metsäsertifioinnin kriteeristön mukaisesti. Monimuotoisuuden toteutumista pyritään varmistamaan myös metsänomistajien ja alihankkijoiden kanssa toimiessa.

Haluamme johtaa vastuullisesti sekä huolehtia ympäristöstä ja työntekijöistämme

Jaamme vastuullisuuden karkeasti neljään teemaan: johtamiseen, ympäristöön, henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuuden johtaminen

Yrityksen johtoryhmä on vastuussa taloudesta, ympäristöstä ja ihmisistä. Omistajien ja työntekijöiden näkemykset otetaan huomioon parasta mahdollista hallintoa päätettäessä. Hallinnon ja johtoryhmän jäsenet tekevät päätökset itsenäisesti yrityksen intressejä kunnioittaen ja eturistiriitoja välttäen. Yrityksen hallitus tarkastelee ja päivittää aktiivisesti yrityksen toimintaa, arvoja ja strategiaa. Toimintapolitiikkaa ja vastuullisuustavoitteita tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa hallituksen kokouksissa.

Yritysjohto asettaa tavoitteet ja mittarit yhdessä sovituille vastuullisuuden osa-alueille, joita seurataan säännöllisesti. Johto yhdessä henkilöstön edustajien kanssa on ollut luomassa vastuullisuusraporttia sekä määrittämässä yritystoiminnalle olennaisia vastuullisuusaiheita.

Ympäristö

Westas Group Oy:n vastuullisuuden keskeisimpiä kulmakiviä ovat metsäympäristöstä huolehtiminen, yhteisiin ilmastotavoitteisiin sitoutuminen sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä toiminta. Yritys on sitoutunut Sahateollisuus ry:n Metsäympäristöohjelmaan.

Sahateollisuuden tuotteiden hiilensidontakyky on hyvä ja elinkaari pitkä. Tuotannon sivutuotteita hyödynnetään oman energiantuotannon raaka-aineina. Tämän lisäksi yritys myy uusiutuvia biopolttoaineita energian ja lämmön tuotantoon. Puu rakennusmateriaalina korvaa usein materiaaleja, joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävät. Elinkaarensa lopussa puutavaraa hyödynnetään jälleen energian tuotannossa.

Henkilöstö

Westaksella panostetaan henkilöstön työtyytyväisyyteen. Lisäksi työturvallisuutta johdetaan aktiivisesti. Tavoitteena on 0 tapaturmaa. Toiminnoissa noudatetaan työturvallisuusohjeita, ja henkilöstön työturvakoulutuksesta pidetään huolta. Yllättäviä tilanteita varten on myös olemassa kirjalliset dokumentoidut toimintaohjeet. Työntekijöiden turvallisuuden ohella työterveyteen kiinnitetään erityistä huomiota, ja yrityksessä on käytössä varhaisen puuttumisen malli.

Westas on alueillaan merkittävä työnantaja ja työllistää noin 170 henkilöä. Yritys julkaisee verojalanjälkensä edistääkseen hallinnollista vastuuta ja sen läpinäkyvyyttä. Westas pyrkii edistämään palkka-avoimuutta ja tasapuolisuutta kaikkien ammattiryhmien välillä.

Yhteiskunta

Molemmilla Westaksen sahoilla on pitkä, yli sadan vuoden historia. Sahoista on tullut tiivis osa paikallista yhteisöä. Puu hankitaan sahojen lähialueilta, ja metsätalous on etenkin maaseudulla ihmisille merkittävä elinkeino ja tulonlähde. Työntekijät tulevat pääasiassa lähialueilta. Yritys tukee vuosittain paikallisia urheiluseuroja ja tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja. Vuonna 2022 yritys käytti hyväntekeväisyyteen suunnatut varat Ukrainan sodan uhrien tukemiseen. Westaksen veroista 100 % maksetaan Suomeen.

Tutustu vastuullisuusraporttiin 2023 (PDF) >

 

Westas Groupin ilmoituskanava

Westas on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja edistämään eettisiä toimintatapoja. On tärkeää, että työntekijämme, kumppanimme ja muut sidosryhmämme tuovat tietoomme huolensa ja epäilynsä lain- tai toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. Kannustamme ilmoittamaan ne aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Pyydämme sinua ensisijaisesti keskustelemaan epäilyistäsi esihenkilösi tai yhteyshenkilösi kanssa. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi tämän ilmoituskanavan kautta.

Voit jättää nimesi ja yhteystietosi ilmoitusta tehdessä, mutta halutessasi voit tehdä ilmoituksesi myös täysin anonyymisti tietosuojatun kanavan kautta. Muista tällöin ottaa ilmoituksen numero itsellesi talteen, niin pääset seuraamaan käsittelyn etenemistä.

Palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Easywhistle Oy.

Ilmoituskanavaan >

Liiketoiminnan perustana ovat läpinäkyvät toimintatavat, avoin viestintä sekä tiivis yhteistyö yrityksen sidosryhmien kanssa.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ? OTA YHTEYTTÄ