Biomassaterminaalit

Varastoimme ympäristöystävällistä energiaa

Sahojemme sivutuotteita ja puunhankinnan yhteydessä syntyvää biomassaa hyödynnetään energiantuotannossa. Koska lämmön- ja energiantuotanto on kausiluontoista, tarvitaan biomassan valmistukseen sekä varastointiin kattavaa terminaaliverkostoa.

Biomassaterminaalit ovat osa huoltovarmuuttamme ja mahdollistavat häiriöttömän toimituksen asiakkaillemme myös poikkeavissa olosuhteissa kuten kelirikkoaikoina, jolloin suorat toimitukset metsästä ovat haasteellisia toteuttaa. Terminaalien avulla toimitukset sujuvat luotettavasti ja joustavasti koko lämmityskauden ajan.

Westaksen käytössä olevat seitsemän biomassaterminaalia ovat osa tulevaisuuden kestäviä bioenergiaratkaisuja: uusimpana käyttöön otettu kiinteä sähkökäyttöinen haketusasema Turun terminaalissa mahdollistaa ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan ratkaisun energialaitosten huoltovarmuustoimituksiin.

Biomassaterminaalit pähkinänkuoressa

Logistiset toiminnot välivarastointi, hakkeen valmistus, huoltovarmuustoimitukset

Tuotteet Energiapuu- ja metsätähdejakeet, sahojen sivutuotteet

Terminaalit 7, neljän maakunnan alueella
Alueita Yli 10 ha. Toimintaa ohjaa ympäristölupa.

Terminaalien kautta kulkeva vuotuinen energiamäärä 450 GWh

Miksi puu ansaitsee tulla hyödynnetyksi 100-prosenttisesti?

Lue lisää

Sahamme