Biomassaterminaalit

Westas Masku

Maskuun vuonna 2023 valmistunut Westaksen terminaalialue ja hakeasema hakevat vertaistaan Suomessa. Puun vastaanoton ja välivarastoinnin lisäksi neljän hehtaarin alueella haketetaan valmista polttoainetta Turun alueen lämpö- ja voimalaitosten käyttöön.

Terminaalin hakeasema on ensimmäinen puupolttoainetoimittajan Suomeen rakentama laitos. Kiinteä, sähkökäyttöinen hakeasema on tehokas, ympäristöystävällinen ja melutasoltaan alhainen.

Lämmityskauden aikana saapuvat kuormat menevät heti haketukseen. Kesäaikana kuormat varastoidaan asfaltoidulle kentälle odottamaan haketusta. Haketuksen jälkeen valmis hake siirretään joko suoraan täysperävaunuautoon tai kuljettimella asfaltoidulle kentälle varastoon, josta polttoaine jatkaa matkaansa viimeistään kuukauden kuluttua.

Westas Maskun päätuote on energiapuusta tehtävä rankahake. Alueella on myös sahanpurusta ja metsätähdehakkeesta koostuvia varmuusvarastoja. Niiden avulla turvataan Turun alueen lämmönsaanti myös mahdollisessa poikkeustilanteessa.

Metsänomistajan näkökulmasta energiapuun käyttö tuo hyvän vaihtoehdon kuitupuun rinnalle, sillä se merkitsee puun myynnistä saatavaa lisäarvoa ja vakautta. Terminaalissaan käsitellään vain sertifioiduista suomalaismetsistä hankittua puuta.

 

Puuterminaali ja hakeasema lukuina

  • Käyttöönotto 2023
  • Asfaltoitua pinta-alaa 4 ha
  • Turku 15 km, Naantali 8 km
  • Polttoainetta ​​300 GWh vuodessa
  • Vermeer HG 6000 E -sähköhakkuri

 

Meillä ei mikään mene hukkaan

Sahojemme sivutuotteita ja puunhankinnan yhteydessä syntyvää biomassaa hyödynnetään energiantuotannossa. Koska lämmön- ja energiantuotanto on kausiluontoista, tarvitaan biomassan valmistukseen sekä varastointiin kattavaa terminaaliverkostoa.

Biomassaterminaalit ovat osa huoltovarmuuttamme ja mahdollistavat häiriöttömän toimituksen asiakkaillemme myös poikkeavissa olosuhteissa kuten kelirikkoaikoina, jolloin suorat toimitukset metsästä ovat haasteellisia toteuttaa. Terminaalien avulla toimitukset sujuvat luotettavasti ja joustavasti koko lämmityskauden ajan.

Westaksen käytössä olevat seitsemän biomassaterminaalia ovat osa tulevaisuuden kestäviä bioenergiaratkaisuja.

Biomassaterminaalit pähkinänkuoressa

Logistiset toiminnot välivarastointi, hakkeen valmistus, huoltovarmuustoimitukset

Tuotteet Energiapuu- ja metsätähdejakeet, sahojen sivutuotteet

Terminaalit 7, neljän maakunnan alueella
Alueita Yli 10 ha. Toimintaa ohjaa ympäristölupa.

Terminaalien kautta kulkeva vuotuinen energiamäärä 450 GWh

Miksi puu ansaitsee tulla hyödynnetyksi 100-prosenttisesti?

Lue lisää

Sahamme