Biopolttoaineet

Uusiutuvan bioenergian edelläkävijä elää metsästä

Purua, kuorta, metsäntähdehaketta ja rankahaketta – uusiutuvaksi energiaksi hyödynnettävää hakkuutähdettä syntyy sekä sahausprosessissa että puunhankinnan yhteydessä. Sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen on osa Westaksen kestävää bio- ja kiertotaloutta. 

Me näemme metsän puilta ja tahtotilamme on huolehtia suomalaisen luonnon monimuotoisuudesta. Esimerkiksi saha-alueillemme läheisten vesistöjen hyvinvointia tarkkaillaan säännöllisin mittauksin ja sahausprosesseissa tarvittava lämpöenergia tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla.

Hakkuutähteistä polttoaineeksi ja lämpöenergiaksi

Puun kuori käytetään lämmöntuotantoon Westaksen omassa bioenergialaitoksessa, kun taas puru sopii fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi voimalaitoksiin. Myös metsähakkuiden sivutuotteena syntyvää tähdettä, eli oksia ja latvuksia sekä kuitupuun raaka-aineeksi kelpaamattomia rankoja, kuten ylilahoja ja sekalehtipuita, hyödynnetään polttoaineena. Tarvittaessa myös kannot voidaan nostaa talteen.

Sivutuotteet jalostamme voimalaitoksiin sopivaan muotoon: hakkuutähde ja energiapuut haketetaan, kannot vastaavasti murskataan. Näin varmistetaan, että metsänomistaja saa leimikostaan parhaan mahdollisen tuoton ja hyödyn irti.

Yhteinen savotta