Sivutuotteet

Puuraaka-aine ansaitsee tulla hyödynnetyksi viimeistä purua myöten

Sahahake on tunnetuin sahausprosessissa syntyvä sivutuote. Osana resurssitehokasta tuotantomallia Westaksen sahahaketta hyödynnetään massa- ja selluteollisuudessa, jossa sitä käytetään valmiina raaka-aineena esimerkiksi erilaisiin paperi- ja pakkaustuotteisiin.

Haketta saadaan pääosin tukin uloimmista kerroksista
mitä muuta sahauksessa syntyy?

Yhteen sahatavarakuutiometriin tarvitaan keskimäärin noin 2,2 kuutiometriä sahatukkia. Tästä syntyy
– 0,7 kuutiometriä eli 32 % haketta

– 0,3 kuutiometriä eli 14 % purua

– 0,2 kuutiometriä eli 9 % kuorta.

Hakkeen hyödyntämisen lisäksi Westas käyttää sahausprosessin sivutuotteista purua ja kuorta, jotka ohjautuvat useimmiten energiantuotantoon korvaten fossiilisia polttoaineita. Kuori ja hake ovat myös kysyttyjä katemateriaaleja

Yhteinen savotta