Westaksen tuotannolle ja tuotteille on myönnetty ekologisen metsätalouden ja vastuullisen metsänhuollon sertifioinnit.

Metsäsertifiointi

MITÄ METSÄN SERTIFIOINTI TARKOITTAA?

Suomessa yksityismetsänomistajalla on kaksi metsäsertifiointivaihtoehtoa: joko liittyä Suomessa huomattavasti yleisempään PEFC-sertifiointiointiin tai kansainvälisempään FSC-sertifiointijärjestelmään. Sertifiointiin kuulumalla metsänomistaja varmistaa, että metsissä työskentelevät toimijat noudattavat sertifikaatin asettamia standardeja ja näin ollen hoitavat metsää kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Lisäksi sertifikaatti takaa myös tulevien puuvarantojen kysynnän kasvavilla sertifioidun puun markkinoilla.

Metsän pystyy liittämään PEFC-sertifiointiin esimerkiksi Kestävän metsätalouden yhdistyksen (KMY) tarjoaman aluesertifikaatin kautta. Westaksen paikallinen hankintaesimies neuvoo ja avustaa tarvittaessa sertifiointiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoja sertifikaateista löydät sivulta Sertifioitu sahatavara.