Westas hyödyntää hakkuutähteet uusiutuvan bioenergian valmistamiseen.

Polttoaineet

UUSIUTUVAA BIOENERGIAA HAKKUUTÄHTEISTÄ

Westas Group elää metsästä. Yrityksen tahtotilana on huolehtia suomalaisen metsäluonnon hyvinvoinnista. Saha-alueiden viereisten vesistöjen hyvinvointia tarkkaillaan säännöllisin mittauksin ja sahausprosessissa tarvittava lämpöenergia tuotetaan uudistuvilla polttoaineilla.

Sahauksen sivutuotteena syntyvät jakeet hyödynnetään viimeistä purua myöden. Puun kuori käytetään lämmöntuotantoon omassa bioenergialaitoksessa, puru myydään polttoaineeksi voimalaitoksille ja hake toimitetaan paperi- ja sellutehtaille.

Polttoaineena käytetään esimerkiksi hakkuun sivutuotteena syntyvää hakkuutähdettä eli oksia ja latvuksia sekä raaka-aineeksi kelpaamattomia rankoja, kuten ylilahoja ja sekalehtipuita. Tarvittaessa myös kannot voidaan nostaa talteen.

Sivutuotteet jalostetaan voimalaitoksissa hyödynnettävään muotoon: hakkuutähde ja energiapuut haketetaan, kannot vastaavasti murskataan. Näin varmistetaan, että metsänomistaja saa leimikostaan kaiken hyödyn irti.