Westaksen tuotannolle ja tuotteille on myönnetty PEFC™- ja FSC®-sertifioinnit.

Sertifioitu sahatavara

Sertifioinnin merkitys Westakselle

Westakselle on tärkeää, että sen sahoille tuleva puu ja niiltä lähtevä sahatavara on lähtöisin taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti vastuullisesti hoidetuista metsistä. Westas varmistaa vastuullisuuden hankkimalla puut PEFC- ja FSC-sertifioiduista metsistä ja noudattamalla koko tuotantoketjussa sertifikaattien asettamia kriteereitä.

Sertifiointikriteerien huomioiminen puunhankinnassa huolehtii siitä, että Westas hoitaa metsiä kestävän kehityksen standardien mukaisesti. Samalla Westas pysyy perillä tuotantolaitostensa hyödyntämän puuraaka-aineen alkuperästä. Lisää metsän sertifioinnista löytyy metsäsertifiointi-sivulta.

Lisätietoa Westaksen sahatavarasertifikaateista

Westaksen tuotannolle ja tuotteille on myönnetty seuraavat ekologisen metsätalouden ja vastuullisen metsänhuollon sertifioinnit:

PEFC-sertifiointi

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Puunhankinnassa noudatetaan PEFC:n periaatteista ja kaikki Westas Groupin tuotteet ovat PEFC-sertifioituja.

Sertifikaatti

 

FSC-sertifiointi

FSC, Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto), on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut edistämään vastuullista metsänhoitoa. FSC-merkityt tuotteet ovat peräisin hyvin hoidetuista metsistä. (FSC-C109482)

Sertifikaatti

Johdon sitoutuminen sertifiointiin

 

Suoritustasoilmoitukset (DoP)

Westas Pihlava Oy:   Suoritustasoilmoitus Nro 3001

Westas Raunio Oy:   Suoritustasoilmoitus Nro 3002