Westas Groupille on myönnetty Avainlippu: sahaamme suomalaisuuden puolesta joka päivä

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Westakselle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta sekä Suomessa työllistävästä palvelusta.

Avainlipulla Westas allekirjoittaa suomalaisen työn laadun ja merkityksen. Arvostettu ja laajalti tunnettu alkuperämerkki kertoo yhdellä silmäyksellä, että Westas-tuotteet on valmistettu Suomessa ja palvelumme on kotimaista alkuperää.

Merkin myöntämisen yhtenä ensisijaisena kriteerinä on tuotteen tai tuoteryhmän kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Sahateollisuuden tuotantopanoksista lähes kaikki on kotimaista alkuperää, kuten sahatavaran raaka-aineet, työt, energia tai urakoitsijat. Myös valmistuksessa käytettävät tuotantolaitteet ovat usein kotimaisia.

Sahatavara on Suomen neljänneksi tärkein vientituote, joten sahateollisuus luo merkittävää arvonlisää ja hyvinvointia laajasti Suomeen. Westaksen kuuluminen osaksi 4700 Avainlippu-yrityksen joukkoon on vahva symboli, jota asiakkaat tutkimusten mukaan arvostavat kotimaan lisäksi globaaleilla vientimarkkinoilla.

– Suomalaisesta työstä ja siitä syntyvistä tuotteista kannattaa kertoa ylpeydellä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Avainlippu merkitsee meille laadukasta omaa toimintaa sekä sitoutumista suomalaisiin yhteistyökumppaneihin, sanoo Westas Groupin toimitusjohtaja Pekka Kopra.

Avainasemassa kotimainen työ ja puuraaka-aine

Avainlippu on auttanut valitsemaan kotimaisen vaihtoehdon luotettavasti jo yli 50 vuoden ajan. Puolet suomalaisista myös yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden: kotimaisen palvelun tai tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena sekä arvovalintana edesauttaen suomalaista hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Avainlippu-palveluiden myötä Westas on sitoutunut Suomalaisen Työn Liiton vastuullisuusperiaatteisiin: luomme työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia. Huomioimme tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden sekä tuemme työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

– Avainlippu nivoutuu tiiviisti Westaksen omiin yritysarvoihin. Modernin suomalaisen sahakonsernin tehtävä on olla monella tapaa kestävä toimija, jota voidaan tarkastella hyvinkin kriittisellä silmällä niin ympäristön, toiminnan kuin tuotteiden suunnasta, Kopra päättää.

Lisää uutisia