Pihlava valmis uusiin haasteisiin

Pihlavan sahan tuotannonnousuun tähdänneet investoinnit ovat valmistuneet. Kuivaamokanava, omaan käyttöön rakennettu uusi lämmönvaihdinlaitos ja uusittu sähköasema nostavat sahan kapasiteetin jatkossa 230 000 m3:oon. Nyt rakennettu oma lämmönvaihdin antaa mahdollisuuden myös jatkokehitykselle.

Yhtiön puunhankintaa on kuluneen talven aikana vahvistettu raaka-ainetarpeen kasvua silmällä pitäen. Myös sahan sisäisiä toimintoja on tehostettu. Trukkikalustoa on uudistettu ja logistiikan parantamiseksi on rakennettu uusia lisäalueita ja varastoja. Pihlavan sahalla on parhaillaan käynnissä myös Kliini-projekti joka tähtää työviihtyvyyden  ja -turvallisuuden sekä siisteyden ja tuottavuuden parantamiseen.

Westas Group allekirjoitti alkuvuodesta myös energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017-2025. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus energian tehokkaasta käytöstä. Sopimukseen ovat sitoutuneet työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Elintarviketeollisuusliitto ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Kaupan Liitto, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Autoalan keskusliitto ry. Sopimus tähtää parempaan energiatehokkuuteen ja sitä kautta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Lisää uutisia