Westas Pihlava investoi ja kasvattaa tuotantoaan

Kesän ja kuluvan syksyn aikana Westas Groupin saha Pihlavassa investoi 3 miljoonaa euroa tuotannon ja logistiikan kehittämiseen ja sahan tuotanto nousee 230 000 m3:iin sahatavaraa vuodessa. Sahan sisäistä logistiikkaa kehitetään purkamalla noin 6000 m2 vanhaa katettua prosessivarastotilaa ja investoidaan samalla paremmin hyödynnettäviin varastotiloihin sekä rakennetaan uusi sahatavaran kanavakuivaamo. Nouseva tuotanto vaatii myös lisää tehoa Porin Prosessivoiman voimalalta. Sahan tuotanto ja lämmöntarve ovat kaksinkertaistuneet kolmessa vuodessa. Henkilöstömäärä ei ole tuona aikana noussut vaan työt tehdään jatkossakin noin 55 hengen voimin.

Tuotannon nousu lisää yhtiön tukkipuun hankintaa noin 120 000 m3:lla. Raaka-aine hankitaan Satakunnan, Pirkanmaan ja Lounais-Suomen metsänomistajilta. Puunhankinnan avuksi otetaan Satakunnan hankinta-alueelle sahatukin lisäksi pikkutukki, jonka uskotaan lisäävän metsänomistajien halukkuutta myydä puunsa Westas Groupille. Uusia hankinta-alueita perustetaan 2, toinen Säkylän seudulle ja toinen Pohjois-Satakuntaan. Tavoitteena on, että lisääntyneestä tarpeesta valtaosa saataisiin hankittua mäntynä.

Sahatavaran vientimäärät ovat nousseet ennätystasolle Suomessa. Yhtiössä uskotaan että lounais-suomalaisen laadukkaan sahatavaran kysyntä pysyy kaikesta talouden epävarmuudesta huolimatta vahvana. Erityisesti luotetaan siihen, että kotimaan puunkäyttö rakentamisessa kasvaa. Kotimainen puunkäyttö on viime vuosina pudonnut 6 miljoonasta kuutiosta puoleen noin 3 miljoonaan kuutioon. Jo 1 miljoonan käytön kasvu lisäisi suomalaisen sahatavaran kysyntää 10%:lla.

Westas Groupilla on kaksi sahaa, toinen Pihlavassa ja toinen Koski Tl:ssä Varsinais-Suomessa. Yhtiön tuotanto kokonaisuutena tulee nousemaan nykyisestä 400 000 m3:sta 450 000 m3:oon vuodessa. Yhtiössä työskentelee noin 140 henkeä. Yhtiö hankki raakapuuta vuonna 2015 noin 1,1 miljoonaa kuutiota, joka tulee jatkossa nousemaan vuositasolla lähelle 1,3 miljoonaa kuutiota. Puunhankinnan ja tuotannon yhteydessä syntyy merkittävä määrä uusiutuvaa bioenergiaa sekä sivutuotteita paperi- ja selluteollisuuteen.

Lisätietoja:
Pekka Kopra, tj. , Westas Group Oy, p. 050 5977245

Lisää uutisia